Wetsvoorstel

Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid

Hoofdstuk 4b van de Mededingingswet bevat gedragsregels voor bestuursorganen die economische activiteiten verrichten. Het gaat om gedragsregels wanneer bestuursorganen goederen en/of diensten aanbieden op de markt. Het doel van deze regels is het creëren van gelijke concurrentieverhoudingen tussen bestuursorganen en ondernemers. Met dit wetsvoorstel komt het tijdelijk karakter van de wet markt en overheid te vervallen. De voorwaarden voor het gebruik van de algemeenbelanguitzondering worden aangescherpt. Wanneer een economische activiteit wordt uitgevoerd in het algemeen belang, hoeven de gedragsregels niet in acht genomen te worden. Van deze uitzondering werd vaak gebruik gemaakt. Daarnaast wordt het aanbieden van open source software uitgezonderd van de gedragsregel integrale kostendoorberekening.

Activiteiten

15 dec 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:40 - 15:41

14 dec 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 januari 2022 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

07 dec 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
14 dec 2021

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
15 dec 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jan 2022

Inbreng verslag Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid (35985)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

08 dec 2021
Download Advies GDN
08 dec 2021
Download Advies UvW
08 dec 2021
Download Advies ATR
08 dec 2021
Download Advies KNVB
08 dec 2021
Download Advies OVAL
08 dec 2021
Download Advies SEO
08 dec 2021
Download Advies VNG
08 dec 2021
Download Advies NLnet
08 dec 2021
Download Advies KHN
08 dec 2021
Download Advies IPO
08 dec 2021
Download Advies NRTO
08 dec 2021
Download Advies ACM
08 dec 2021
Download Advies ONL
08 dec 2021
Download Advies RECRON
08 dec 2021
Download Advies RvR
08 dec 2021
Download Advies NOCNSF
08 dec 2021
Download Advies VSG
08 dec 2021
Download Advies MOA
08 dec 2021
Download Advies CMS
Alle documenten