Wetsvoorstel

Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

Het wetsvoorstel regelt de aanpassing van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet aan de Europese richtlijn 2019/879/EU. De Europese richtlijn bevat regels voor het omgaan met banken of beleggingsondernemingen die dreigen om te vallen. De aanpassing gaat over de kapitaalbuffers van banken en beleggingsondernemingen en over de bevoegdheden van de nationale afwikkelingsautoriteiten in de lidstaten (in Nederland: De Nederlandsche Bank).

Documenten

Alle documenten