Wetsvoorstel

Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s

Dit wetsvoorstel regelt de invoering in Nederland van Europese bepalingen die het voor beleggingsfondsen en beleggingsinstellingen makkelijker maken om in andere lidstaten van de Europese Unie hun producten aan te bieden.

Documenten

Alle documenten