Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

Wijziging van de begroting van het ministerie van Financiën voor 2020 vanwege de verlenging van coronamaatregelen en de garanties aan het Europees werkloosheidsfonds SURE.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
SGP 3
Vergissing
FvD

Activiteiten

30 jun 2020
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 16:00

Debat terugkijken
25 jun 2020
Wetgevingsoverleg

Derde en vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen

Besluit: Behandeld.

17:00 - 20:00

Debat terugkijken
18 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: De commissie komt terug van haar besluit om deze begrotingswet plenair te behandelen en besluit alsnog tot het agenderen daarvan voor behandeling in een op donderdag 25 juni 2020 te houden wetgevingsoverleg.

16:00 - 17:00

17 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:31

16 jun 2020
11 jun 2020
E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:00 - 16:00

11 jun 2020
03 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Per e-mailprocedure is reeds besloten de inbrengtermijn voor feitelijke vragen ten behoeve van het verslag vast te stellen op dinsdag 2 juni te 14.00 uur. De minister wordt verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 5 juni 2020 bij de Kamer in te dienen, met het oog op het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin op maandag 8 juni 2020.

11:00 - 11:45

28 mei 2020
E-mailprocedure

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties aangeven het voorstel ten aanzien van de inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begroting Financiën te steunen: GroenLinks, SP, PvdD, 50PLUS, SGP. Dat betekent dat het voorstel voor de inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begroting Financiën niet is aangenomen. De volgende fracties wensen deze inbrengtermijn ten opzichte van het voorstel te vervroegen, met het oog op het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin op maandag 8 juni: VVD, CDA, D66, CU. Specifiek voor deze incidentele suppletoire begroting zal een nieuwe e-mailprocedure worden gestart. Overige fracties hebben niet gereageerd.

12:00 - 12:00

27 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:45 - 13:46

26 mei 2020

Wetgevingsproces

20 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
26 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mei 2020

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0

E-mailprocedure
02 jun 2020

Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

Inbreng feitelijke vragen
03 jun 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
11 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 jun 2020

[E-MAILPROCEDURE] Aanmelding derde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) (35466) als hamerstuk

E-mailprocedure
16 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jun 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jun 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
25 jun 2020

Derde en vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen

Wetgevingsoverleg
30 jun 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten