Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

Wijziging van de begroting van het ministerie van Financiën voor 2020 vanwege de verlenging van coronamaatregelen en de garanties aan het Europees werkloosheidsfonds SURE.

Activiteiten

28 mei 2020
E-mailprocedure

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties aangeven het voorstel ten aanzien van de inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begroting Financiën te steunen: GroenLinks, SP, PvdD, 50PLUS, SGP. Dat betekent dat het voorstel voor de inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begroting Financiën niet is aangenomen. De volgende fracties wensen deze inbrengtermijn ten opzichte van het voorstel te vervroegen, met het oog op het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin op maandag 8 juni: VVD, CDA, D66, CU. Specifiek voor deze incidentele suppletoire begroting zal een nieuwe e-mailprocedure worden gestart. Overige fracties hebben niet gereageerd.

12:00 - 12:00

27 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:45 - 13:46

26 mei 2020

Wetgevingsproces

20 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
26 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 mei 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mei 2020

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0

E-mailprocedure