Wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

Wijziging van de begroting van het ministerie van Financiën voor 2020 vanwege de verlenging van coronamaatregelen en de garanties aan het Europees werkloosheidsfonds SURE.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 127
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
50PLUS 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Voor
PVV 20
SGP 3

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Derde en vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 17:00 - 20:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: De commissie komt terug van haar besluit om deze begrotingswet plenair te behandelen en besluit alsnog tot het agenderen daarvan voor behandeling in een op donderdag 25 juni 2020 te houden wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:00 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Procedurevergadering

Besluit: Per e-mailprocedure is reeds besloten de inbrengtermijn voor feitelijke vragen ten behoeve van het verslag vast te stellen op dinsdag 2 juni te 14.00 uur. De minister wordt verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 5 juni 2020 bij de Kamer in te dienen, met het oog op het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin op maandag 8 juni 2020.

Tijd activiteit: 11:00 - 11:45

E-mailprocedure

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties aangeven het voorstel ten aanzien van de inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begroting Financiën te steunen: GroenLinks, SP, PvdD, 50PLUS, SGP. Dat betekent dat het voorstel voor de inbrengtermijn bij de incidentele suppletoire begroting Financiën niet is aangenomen. De volgende fracties wensen deze inbrengtermijn ten opzichte van het voorstel te vervroegen, met het oog op het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin op maandag 8 juni: VVD, CDA, D66, CU. Specifiek voor deze incidentele suppletoire begroting zal een nieuwe e-mailprocedure worden gestart. Overige fracties hebben niet gereageerd.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 20 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 26 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 27 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 28 mei 2020

  [E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0

  E-mailprocedure

 5. 2 juni 2020

  Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

  Inbreng feitelijke vragen

 6. 3 juni 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 7. 11 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 11 juni 2020

  [E-MAILPROCEDURE] Aanmelding derde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) (35466) als hamerstuk

  E-mailprocedure

 9. 16 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 17 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 18 juni 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 12. 25 juni 2020

  Derde en vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen

  Wetgevingsoverleg

 13. 30 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven