Wetsvoorstel

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Dit voorstel van Rijkswet voorziet in het invoeren van een regeling voor de behandeling van geschillen tussen de landen en het Koninkrijk. Artikel 12a van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, dat bij de aanpassing van het Statuut in verband met de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 hierin is opgenomen, schrijft de totstandkoming van een dergelijke regeling voor.

Activiteiten

04 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

16:30 - 16:45

19 dec 2018
Technische briefing

Technische briefing geschillenregeling

Besluit: Behandeld.

10:00 - 11:00

19 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit het traject van het vragen van voorlichting aan de Raad van State in gang te zetten. De inbreng ten behoeve van het verslag zal plaatsvinden na ontvangst van de voorlichting. Per e-mail zal worden geïnventariseerd welke elementen de voorlichtingsvragen volgens de leden zouden moeten bevatten. Over het al dan niet houden van een rondetafelgesprek, zal in een later stadium worden besloten.

13:00 - 13:30

15 jan 2019
21 feb 2019
14 mei 2019
In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

29 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2018

Technische briefing geschillenregeling

Technische briefing
19 dec 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
15 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jan 2019

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
24 jan 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 feb 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
21 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 mei 2019

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
05 jun 2019

Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen) (TK 35099)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten