Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Raemakers. Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Dit voorstel maakt het mogelijk dat kindercentra kunnen kiezen voor het toelaten van uitsluitend gevaccineerde kinderen. De keuzemogelijkheid van ouders wordt zo bevorderd. Zij kunnen kiezen tussen kindercentra met alleen ingeënte kinderen en kindercentra waar ook kinderen zijn die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. De Wet kinderopvang moet daarvoor worden gewijzigd.

Activiteiten

28 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid   Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

13:30 - 14:00

02 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 15 mei 2019 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

16 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum verslag (was vastgesteld op 15 mei 2019, te 14.00 uur) wordt tot nader order uitgesteld

16:30 - 17:30

25 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

03 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:45

15 okt 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049) (eerste termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

16:00 - 18:15

Debat terugkijken
Week 49
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049) (voortzetting)

Wetgevingsproces

02 okt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
09 okt 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
28 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 mei 2019

Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma - 35049

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
25 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 okt 2019

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat
02 dec 2019

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049) (voortzetting)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

11 okt 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten