Wetsvoorstel

Goedkeuring Briefwisseling en Notawisseling met betrekking tot een verdrag met de Verenigde Staten van Amerika over beveiliging van gerubriceerde gegevens

Goedkeuring van de op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 Heruitgave en Trb. 2018, 39)

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

05 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:00

14 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 juni 2018 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

22 jan 2019
31 jan 2019
05 feb 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:15

14 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Westvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

01 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
05 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jun 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
28 jun 2018

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39) (TK 34958)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
31 jan 2019

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
05 feb 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 feb 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Goedkeuring van de op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 Heruitgave en Trb. 2018, 39) (34958)

Hamerstukken
14 feb 2019

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten