Wetsvoorstel

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen
PVV 20

Activiteiten

12 apr 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:16 - 13:00

Debat terugkijken
21 feb 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:25 - 13:45

20 feb 2018
21 nov 2017
14 nov 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

10 nov 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
14 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
14 dec 2017

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) (TK 34821)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 feb 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 apr 2018

Plenaire vergadering: Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) (34821)

Plenair debat (wetgeving)
17 apr 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten