Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

Wetgevingsproces

10 nov 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
14 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
14 dec 2017

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) (TK 34821)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten