Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Laar en Dik-Faber Wet erkenning Nederlandse gebarentaal

Dit wetsvoorstel beoogt de wettelijke erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Dit versterkt de positie van de gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal. Gebarentaligen die doof zijn, kunnen zich nadrukkelijker beroepen op ond+E172ersteuning in hun eigen taal.
Het wetsvoorstel beoogt de volgende zaken concreet te regelen met betrekking tot de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal:
1. Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als officiƫle taal;
2. Bevordering van gebruik van Nederlandse Gebarentaal door de rijksoverheid;
3. Instellen van een Orgaan voor de Gebarentaal (waarin Doven goed vertegenwoordigd zijn) als adviesorgaan.

Activiteiten

04 okt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:30 - 23:59

06 okt 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State zal zijn ontvangen en de reactie van de indieners daarop.

11:30 - 12:30

06 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

11:30 - 12:30

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Wetgevingsproces