Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs. Wet erkenning Nederlandse gebarentaal

Dit initiatiefwetsvoorstel beoogt de wettelijke erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Dit versterkt de positie van de gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal. Gebarentaligen die doof zijn, kunnen zich nadrukkelijker beroepen op ondersteuning in hun eigen taal.
Het wetsvoorstel beoogt de volgende zaken concreet te regelen met betrekking tot de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal:
1. Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als officiële taal;
2. Bevordering van gebruik van Nederlandse Gebarentaal door de rijksoverheid;
3. Instellen van een Orgaan voor de Gebarentaal (waarin doven goed vertegenwoordigd zijn) als adviesorgaan.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

22 sep 2020
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:05 - 15:45

Debat terugkijken
08 sep 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) (34562) (voortzetting)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

20:10 - 22:35

01 sep 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) (34562) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

16:45 - 18:00

Debat terugkijken
04 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:01

03 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 november 2019

11:30 - 12:30

03 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:45 - 14:55

06 okt 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State zal zijn ontvangen en de reactie van de indieners daarop.

11:30 - 12:30

04 okt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

03 okt 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
04 okt 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 okt 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 okt 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
03 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2019

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)- 34562

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 mei 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
04 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 sep 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) (34562) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
08 sep 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) (34562) (voortzetting)

Plenair debat
22 sep 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

28 aug 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten