Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Mohandis en Rog Introductie verlengde kwalificatieplicht

Met dit wetsvoorstel beogen de indieners om het instrumentarium, om voortijdig schoolverlaten te bestrijden, aan te vullen. Voorgesteld wordt om voor de groep voortijdig uitvallers bestaande uit jongeren van 18, 19 en 20 jaar te komen tot een verlengde kwalificatieplicht om het voortijdig schoolverlaten verder te reduceren. Concreet wordt met het onderhavige wetsvoorstel de invoering van een partiële verlengde kwalificatieplicht tot 21 jaar geïntroduceerd voor gemeenten die te maken hebben met een hoog percentage voortijdig schooluitval onder 18-plussers en waarbij alle andere middelen onvoldoende tot geen effect sorteren.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

13 mei 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

25 apr 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
13 mei 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 mei 2014

Procedurevergadering

Procedurevergadering
10 sep 2015

Initiatiefwetsvoorstel kwalificatieplicht

Rondetafelgesprek
Meer zien

Documenten

Alle documenten