Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Introductie verlengde kwalificatieplicht

Met dit wetsvoorstel beogen de indieners om het instrumentarium, om voortijdig schoolverlaten te bestrijden, aan te vullen. Voorgesteld wordt om voor de groep voortijdig uitvallers bestaande uit jongeren van 18, 19 en 20 jaar te komen tot een verlengde kwalificatieplicht om het voortijdig schoolverlaten verder te reduceren. Concreet wordt met het onderhavige wetsvoorstel de invoering van een partiële verlengde kwalificatieplicht tot 21 jaar geïntroduceerd voor gemeenten die te maken hebben met een hoog percentage voortijdig schooluitval onder 18-plussers en waarbij alle andere middelen onvoldoende tot geen effect sorteren.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting van advies RVS en reactie initiatiefnemer(s)

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 14:55

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 25 april 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 mei 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 15 mei 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 4. 10 september 2015

  Initiatiefwetsvoorstel kwalificatieplicht

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 5. 19 januari 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 6. 30 maart 2017

  Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie.  

 7. 28 november 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 21 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 9. 28 januari 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 10. 19 mei 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 11. 9 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten