Plasterk is positief over de effecten van het nieuwe stelsel. Hij verwacht minder bouwgebreken en lagere kosten. De woordvoerders zijn blij met de verbetering van de positie van consumenten.

Het wetsvoorstel doet recht aan alle belangen, zegt Van der Linde (VVD). Maar er is ook kritiek op de nieuwe kwaliteitsborging. Leidt het nieuwe stelsel niet tot ongewenste privatisering van het toezicht? Is de aansprakelijkheid voldoende geregeld? En gaat de invoering niet te snel en met het gevaar van onzorgvuldigheid?, vraagt Bisschop (SGP) zich af.

Toezicht

Gemeenten beoordelen bouwplannen niet langer vooraf. In plaats daarvan moeten aannemers tijdens de bouw een "instrument voor kwaliteitsborging" gebruiken, zoals een erkenningsregeling of een beoordelingsrichtlijn. Zulke instrumenten kunnen door private partijen worden geleverd.

Het wetsvoorstel leidt tot privatisering van het bouw- en woningtoezicht, stelt Bashir (SP). Laat aannemers vooraf een risicoanalyse maken, suggereert De Vries (PvdA). Op basis daarvan kunnen gemeenten hun handhavende taak inhoud geven.

Kosten

Madlener (PVV) vreest dat door de invoering van het nieuwe stelsel de totale kosten zullen stijgen, zeker als de gemeentelijke leges niet dalen. Daarom zou de minister een akkoord moeten sluiten met de VNG waarin staat dat de leges daadwerkelijk naar beneden gaan, zegt Ronnes (CDA).

Aansprakelijkheid

Aannemers kunnen in het nieuwe stelsel makkelijker worden aangesproken op fouten. Maar Ronnes vraagt zich af of het wel logisch is om aannemers op voorhand voor alle gebreken aansprakelijk te houden bij professionele opdrachtgevers die over voldoende deskundigheid beschikken. De minister denkt echter dat een andere behandeling van professionele opdrachtgevers onduidelijkheid veroorzaakt.

De Kamer sprak eerder over het wetsvoorstel op 18 januari 2017. Zij stemt op 21 februari over het wetsvoorstel en de bij het debat ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.