Initiatiefwetsvoorstel huurbescherming weeskinderen afgerond

19 oktober, initiatiefwetsvoorstel –Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB), Grinwis (ChristenUnie) en Westerveld (GroenLinks) willen dat kinderen na het overlijden van hun ouder(s) in een corporatiewoning kunnen blijven wonen. De Kamer debatteert over hun initiatiefwetsvoorstel.

Het is schandalig dat woningcorporaties, sociale huisvesters, kwetsbare mensen uit hun huis zetten, zegt initiatiefnemer Koerhuis. Daarom is het volgens hem nodig om de positie van weeskinderen van 16 tot en met 27 jaar in de wet te regelen. De documentaire Niemand Nummer 1 laat volgens initiatiefnemer Westerveld goed zien waarom dit belangrijk is.

Dit initiatiefwetsvoorstel kan het verschil maken in het leven van kinderen die wees worden, zegt minister De Jonge in zijn rol als adviseur van de Kamer. Het is volgens hem mooi dat dit nu in de wet wordt vastgelegd. De Groot (VVD) hoopt dat het met "gezwinde spoed" wordt geregeld.

Gedragscode

In een gedragscode hebben woningcorporaties afgesproken dat ze maatwerk bieden en voorkomen dat wezen op straat terechtkomen. Maar initiatiefnemer Van der Plas stelt vast dat die niet bindend is en daardoor niet werkt. Sommige corporaties zijn het namelijk niet eens met de code en laten bijvoorbeeld de belangen van andere woningzoekenden zwaarder wegen. Wezen komen daardoor regelmatig in de daklozenopvang terecht.

Particuliere verhuurders

Zou het wetsvoorstel niet ook voor particuliere verhuurders moeten gelden? Ceder (ChristenUnie) dringt erop aan om ook daarvoor wettelijk iets te regelen, bijvoorbeeld door weeskinderen het recht te geven om twee jaar in de woning van hun overleden ouder(s) te blijven wonen.

Ons zijn alleen casussen bekend van corporaties, zegt initiatiefnemer Grinwis, en niet van particuliere verhuurders. Hij is het er wel mee eens dat de bescherming eigenlijk ook voor particuliere verhuur zou moeten gelden. Daarvoor moet het Burgerlijk Wetboek worden aangepast.

Ook minister De Jonge zou, in het licht van gelijke behandeling, graag zien dat de bescherming eveneens gaat gelden voor particuliere verhuur. Hoe dat het beste kan gebeuren, moet worden uitgewerkt.

Leeftijdsgrens

Beckerman (SP) steunt het initiatiefwetsvoorstel, maar zet wel vraagtekens bij een harde leeftijdsgrens van 27 jaar. Die zou zeker niet moeten gelden voor kinderen die jarenlang mantelzorg hebben verleend, vindt Boulakjar (D66).

De eerste termijn van de Kamer was op 5 oktober. De stemmingen over het initiatiefwetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende motie zijn op 24 oktober.

Zie ook: