Groningen: snelle schadeafhandeling, minder gaswinning

16 januari 2018, debat - Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil ervoor zorgen dat de Groninger aardbevingsschade sneller wordt afgehandeld. Daarnaast moet de gaswinning verder worden verlaagd om toekomstige schades te beperken.

De aardbeving in Zeerijp van 8 januari jongstleden vestigde opnieuw de aandacht op de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Veel Groningers voelen zich in de steek gelaten door Den Haag, zegt Mulder (CDA). Wanneer kiest het kabinet voor veiligheid in plaats van winst?, vraagt Beckerman (SP).

Wiebes begrijpt het gevoel van moedeloosheid en boosheid bij veel Groningers. Aan "het overheidsfalen dat dat veroorzaakt heeft" moet een eind komen, aldus de minister.

Schadeprotocol

Dat de schadeafhandeling al maanden stilligt, heeft volgens Bisschop (SGP) geleid tot een vertrouwensbreuk. Van een snellere en ruimhartiger schadeafhandeling hebben de Groningers nog niets kunnen merken. Baudet (FvD) wil een concrete datum horen waarop de schadebedragen zijn bijgeschreven op de bankrekening van de getroffen Groningers.

Voorkom verder juridisch geneuzel bij de vergoeding van schade die Groningers hebben geleden, bepleit Sazias (50PLUS). De staat moet gewoon de schade vergoeden, vindt Nijboer (PvdA), en bedrijven moeten daar geen invloed op kunnen uitoefenen. Daar is Kops (PVV) het mee eens: protocol of niet, de schade moet vergoed worden.

Ook Yeşilgöz (VVD) ergert zich aan het uitblijven van het nieuwe schadeprotocol. Het moet er binnen enkele weken liggen, zegt Van Tongeren (GroenLinks). Haar motie wordt gesteund door SP, PvdA, PvdD, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PVV, 50PLUS en SGP.

"Het schadeprotocol heeft mijn hoogste prioriteit." Voor Wiebes is het protocol hét instrument waarmee de aansprakelijkheid los van de NAM kan worden afgewikkeld. Hij ziet een publiek loket voor zich waar alle Groningers heen kunnen en waar schadeclaims worden beoordeeld door onafhankelijke experts.

Dik (ChristenUnie) is benieuwd waarom de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad uit het overleg over het schadeprotocol zijn gestapt. Wat betekent dat voor het draagvlak? Sazias wil weten waarom de minister het conceptprotocol van de regiopartijen niet gewoon overneemt.

Gaswinning

Binnen twee weken moet er een concreet plan liggen voor vermindering van de gaswinning, vinden Beckerman en Van Tongeren. Wassenberg (PvdD) wil nog in deze kabinetsperiode tot 12 miljard kuub teruggaan.

De gaswinning moet zo snel mogelijk teruggebracht worden, vindt ook Yeşilgöz, maar het moet wel verantwoord gebeuren. Zij wil de minister de ruimte geven om te bekijken wat er mogelijk is. Mulder wil daarbij het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen volgen. Wat betekent de code rood die het SodM heeft afgekondigd?, vraagt Jetten (D66).

Dik wijst erop dat de gaswinning kan worden teruggebracht door sneller tot besparingen te komen, bijvoorbeeld bij de grootste industrieverbruikers. En kom met een verbod op nieuwbouwwoningen met een gasaansluiting, adviseert Jetten.

Ik ga de gaswinning zo veel mogelijk terugbrengen "in de geest van het regeerakkoord", zegt de minister. De teruglopende inkomsten voor de overheid spelen daarbij voor hem geen rol.

Wiebes wil in deze kabinetsperiode tot een "wezenlijke vermindering" komen. Welke plannen heeft hij daarvoor?

  • de bestaande woningvoorraad verduurzamen
  • nieuwe woningen zonder gasaansluiting bouwen
  • gesprekken voeren met industriële grootverbruikers

Export

Het gas uit de Groningse bodem wordt deels geëxporteerd. Daarvoor zijn contracten afgesloten, die niet zomaar kunnen worden opgezegd, zegt Yeşilgöz. Van Tongeren wil inzage in die exportcontracten en denkt dat het minder kan.

Over de exportcontracten voorziet Wiebes "moeilijke gesprekken" met bevriende buurlanden. Daarbij speelt ook een rol dat de alternatieven, stroom uit kolen of uit kerncentrales, onder druk staan.

De Kamer sprak eerder over de aardbevingsschade in Groningen, onder meer op 4 juli 2017. Zij stemt op 23 januari over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk het debat terug via Debat Gemist