Doorstroom schuldhulpverlening naar wettelijke schuldsaneringsregeling afgerond

18 januari 2023, wetsvoorstel - De woordvoerders debatteren met minister Weerwind (Rechtsbescherming) over een aanpassing van de Faillissementswet. Die moet de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen vergemakkelijken.

De Kamer sprak eerder op 8 juni 2022 over het wetsvoorstel. De bedoeling ervan is om de problemen van mensen met problematische schulden sneller op te lossen. Daarvoor moet de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) verbeteren. Mensen moeten zo sneller zicht krijgen op een schuldenvrije toekomst, benadrukt Weerwind.

Toegang en snelheid

We moeten mensen met schulden sneller en beter helpen, betoogt Kat (D66), en voorkomen dat ze jarenlang op een zijspoor terechtkomen. In ieder geval zou iedereen volgens haar na een faillissement weer met een schone lei moeten kunnen beginnen.

Helder (PVV) begrijpt de wens om mensen sneller en makkelijker toegang te geven tot de Wsnp om ze van hun schulden af te helpen, maar er moet wel een goede balans zijn. Het gevolg kan namelijk zijn dat een kleine ondernemer of een sportvereniging de rekening daarvoor betaalt doordat een vordering niet kan worden geïnd. De minister beaamt dat alle belangen moeten worden meegewogen.

Schuldenindustrie

Is het wel wenselijk dat schulden worden verhandeld? Elke keer dat een schuld wordt doorverkocht, komen er extra kosten bovenop, zegt Ceder (ChristenUnie), waardoor mensen dieper in de problemen komen. Ook De Kort (VVD) wil paal en perk stellen aan misstanden op dit terrein. De minister belooft voor 1 mei in een brief de feiten op een rij te zetten.

In de schuldhulpverlening moet de toekomst van mensen centraal staan, betoogt Kathmann (PvdA, mede namens GroenLinks). Er zou daarom geen ruimte moeten zijn voor het maken van winst, ook niet in de bewindvoering. Ik kan niet op de stoel van de gemeenten gaan zitten, zegt Weerwind, maar hij wil dit punt wel bij hen onder de aandacht brengen.

De Kamer stemt op 24 januari over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook:

Naar boven