Knops heeft voorgesteld dat de Afdeling advisering van de Raad van State geschillen tussen Koninkrijkslanden gaat beoordelen. Die moet vervolgens een zwaarwegend advies geven.

Tijdens de eerste termijn op 2 juli waren veel woordvoerders en de vertegenwoordigers van de Caribische landen kritisch. Liever geen wet dan een halfbakken regeling waar je nooit meer van af komt, zegt Mc William, bijzonder gedelegeerde van Curaçao.

Draagvlak

Bij een Rijkswet is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is, niet alleen in het Nederlandse parlement maar ook bij de Caribische landen. Daarom is er na de eerste termijn overlegd over aanpassing van Knops' wetsvoorstel.

Het is positief dat de politieke wil er was om tot een compromis te komen, zegt Arends, bijzonder gedelegeerde van Aruba. Ook Bosman (VVD) en Drost (ChristenUnie) zijn blij dat er overeenstemming lijkt te zijn.

Afdeling Koninkrijksgeschillen

Er moet een aparte Afdeling Koninkrijksgeschillen komen, zo stellen Van Dam (CDA), Thijsen, bijzonder gedelegeerde van Curaçao, en Van Raak (SP) voor. Dit is een compromis tussen het onderbrengen bij de Afdeling advisering of bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit is een ingrijpend wijzigingsvoorstel, reageert staatssecretaris Knops. Als het wordt aangenomen, dan is volgens hem nader overleg nodig, zeker met de Raad van State.

Zwaarwegende gronden

De Rijksministerraad kan op basis van "zwaarwegende gronden" afwijken van een oordeel van de Raad van State. Diertens (D66) en Kuiken (PvdA) willen duidelijker afbakenen wanneer die er zijn. Ook moeten de redenen openbaar worden gemaakt. Er zou niet lichtvaardig van de mening van een onafhankelijk Hoog College van Staat moeten worden afgeweken, zegt Özütok (GroenLinks).

Statuut

Geschillen vloeien vaak voort uit verschillende interpretaties van het Statuut , concludeert Van Raak (SP). Daarom roept hij de regeringen op om te overleggen over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen.

Waar moet het overleg toe leiden? Staatssecretaris Knops kan niet garanderen dat er resultaat wordt geboekt.

De Kamer stemt op 4 juli over de ingediende motie. Stemming over de Rijkswet zal op een later moment plaatsvinden.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist