Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Beertema en Wilders over het bericht dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Beertema en Wilders over het bericht dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid