Uitgelicht : Voedselveiligheid

Op donderdag 16 januari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur sprak de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met minister Bruins voor Medische Zorg van het ministerie van VWS over voedselveiligheid.

Volg live

Het algemeen overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Voedselveiligheid  

Voedselveiligheid is een term om de veiligheid of onveiligheid van voedsel aan te geven. Veilig voedsel betekent dat je het product kunt eten zonder dat je er op de korte of de lange termijn ziek van wordt. Voedsel kan besmet zijn met ziekmakers, schadelijke stoffen of productvreemde materialen. De voedselveiligheid in ons land staat op een hoog peil, maar 100% veilig voedsel bestaat niet. Om de risico’s te beperken bestaan er heel wat regels waar mensen die voedsel verwerken aan moeten voldoen.

Toezicht op voedselveiligheid

Namens de overheid houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder meer toezicht op veilige voedselproductie en -verkoop. Dat doet de NVWA bij producenten, handelaren en horeca.

Opkomende voedselveiligheidsrisico’s

Naar aanleiding van de fipronilcrisis in 2017 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) geconstateerd dat de overheid steken heeft laten vallen. De belangrijkste oorzaak is het ontbreken van een gestructureerde aanpak om opkomende risico’s bij voedingsmiddelen te signaleren en te beoordelen. Hierdoor ontstaat onnodige schade aan de volksgezondheid.

Actieplan Voedselveiligheid

In de voortgangsrapportage Actieplan Voedselveiligheid zijn de activiteiten van de eierketen, de NVWA en de Ministeries van LNV en VWS van het afgelopen half jaar beschreven. Naar aanleiding van de fipronilcrisis stemmen de partijen de uitvoering van de acties regelmatig onderling af. Ieder half jaar is er een voortgangsoverleg.