Uitgelicht : Toerisme

Op donderdag 23 januari 2019 van 13.30 tot 16.30 uur debatteert de commissie voor Economische Zaken en Klimaat over toerisme in Nederland.
Voor het overleg komt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat naar de Kamer.

Foto: Rob Poelenjee

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Toekomst toerisme in Nederland

Steeds meer toeristen weten Nederland te vinden. Ook de komende jaren blijft Nederland een toeristische bestemming voor miljoenen buiten- en binnenlandse bezoekers. Het aantal internationale toeristen dat Nederland bezoekt, stijgt tot 2030 naar verwachting met 50 procent, naar ruim 59 miljoen. Dit biedt veel kansen voor de toeristische sector en heeft daarnaast ook effect op bijvoorbeeld het openbaar vervoer en de middenstand. Bovendien heeft het ook invloed op onze leefomgeving.

Daarom heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat het Perspectief 2030 opgesteld, een landelijke visie op toerisme. Ruim honderd experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs, cultuur en ook bestuurders en bewoners waren hierbij betrokken. Het doel is ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst een aantrekkelijke en diverse toeristische bestemming blijft met oog voor de belangen van bezoekers, bewoners, leefomgeving en bedrijven.

De Actieagenda Perspectief 2030, een samenwerking tussen rijksoverheid en de twaalf provincies, is een concrete vervolgstap hierop. Projecten voor een bredere spreiding van het toerisme en de Landelijke Data Alliantie voor het verzamelen en delen van toeristische gegevens maken hier deel van uit.

Leefomgeving en toerisme

De enorme groei van het aantal toeristen in Nederland levert veel geld op. Nederland verdient met toerisme inmiddels bijna net zoveel als de bouwsector en tweemaal zoveel als de landbouwsector. Maar deze groei heeft ook een keerzijde: te veel toerisme leidt tot schade aan leefomgeving en samenleving in de vorm van overbelasting van de openbare ruimte, wegen, natuur en milieu en overlast voor bewoners. Dit staat in het rapport van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) ‘Waardevol Toerisme, onze leefomgeving verdient het’.

De Raad adviseert om voor alle regio’s in Nederland een toeristische strategie op te stellen. Daarin staat waar en wanneer uitbreiding van het toerisme wordt nagestreefd en welke voorzieningen daarvoor nodig zijn.

Maar er staat ook in waar de te verwachten toename van toeristen onwenselijk is en hoe een betere spreiding mogelijk is om overlast te voorkomen. De overheid kan bijvoorbeeld maatregelen nemen zoals het bijstellen van het  hotelaanbod, het afsluiten van toegangswegen of op bepaalde tijden de toegangsprijzen voor attracties aanpassen.

Eurovisie Songfestival

Rotterdam organiseert dit jaar het Eurovisie Songfestival. Dit zorgt voor veel buitenlandse bezoekers en biedt Nederland kansen om zich internationaal te presenteren. Bijvoorbeeld om het innovatieve, creatieve en inclusieve karakter van Nederland te laten zien. Met verschillende partijen, zoals de gemeente Rotterdam, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vinden gesprekken plaats om Nederland zo goed en breed mogelijk te profileren en om zoveel mogelijk Nederlandse ondernemers kansen te bieden.