Uitgelicht : Rondetafelgesprek over coronabeleid op langere termijn

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt op maandag 16 mei 2022 van 10:00 tot 18:00 uur een rondetafelgesprek over het langere termijn coronabeleid. Zeventien deskundigen delen hun kennis op dit gebied met de Kamerleden.

Volg live

Het overleg is in de Suze Groenewegzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen. Alle genodigden is gevraagd om voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. In dit stuk verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van het gesprek. U kunt de position papers en gegevens van de genodigden terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek.

Achtergrond

In dit rondetafelgesprek staat de voorbereiding van Nederland op een toekomstige epidemie of pandemie centraal. Het rondetafelgesprek is bedoeld ter voorbereiding van een commissiedebat over het langere termijn coronabeleid, dat in de loop van juni zal worden gepland.  Het rondetafelgesprek bestaat uit 7 blokken van een uur. Elk blok heeft een onderdeel van het langere termijn coronabeleid als focuspunt. Per blok zijn deze focuspunten en de hiervoor uitgenodigde deskundigen als volgt:

10:00 - 11:00 uur: scenario’s voor de toekomst

11:00 - 12:00 uur: knelpunten uit de praktijk

 • Jaap Eikelboom, directeur van het Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB)
 • Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten RIVM

12:00 - 13:00 uur: communicatie

 • Marino van Zelst, lid van het voormalig Red Team, onderzoeker en modelleur infectieziekten aan de Universiteit Wageningen
 • Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam
 • Gini Mooy, lid van het voormalig Red Team

14:00 - 15:00 uur: buitenland

 • Marc van Ranst, lid van het Belgisch 'Wetenschappelijk comité Coronavirus' en hoogleraar virologie, epidemiologie en bio-informatica aan de Katholieke Universiteit Leuven

15:00 - 16:00 uur: maatschappelijk/grondrechten

 • Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
 • Jan-Peter Loof, ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens

16:00 – 17:00 uur: ventilatie

 • Philomena Bluyssen,  hoogleraar Indoor Environment (binnenmilieu) aan de TU Delft
 • Roberto Traversari, senior onderzoeker en consultant bij TNO
 • Wouter van den Bos, Simulatie-expert en onderzoeker aan de TU Delft
 • Maurice de Hond, dataspecialist bij View/Ture

16:00 - 17:00 uur: vaccinaties

 • Marjolein van Egmond,  hoogleraar immunologie bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Agnes Kant, directeur van het bijwerkingencentrum Lareb

Wetenschapstoets

In aanloop naar het rondetafelgesprek is aan hoogleraar gedragsverandering Moniek Buizen (Erasmus Universiteit) en hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers (Universiteit Leiden) gevraagd om een wetenschapstoets uit te voeren over de op 1 april 2022 ontvangen kamerbrief over de lange termijn aanpak COVID-19. Een wetenschapstoets is een wetenschappelijke beoordeling van de helderheid van beleids- en wetsvoorstellen. Zijn de keuzes die het kabinet heeft gemaakt wetenschappelijk houdbaar? Zijn er bewezen effectieve(re) beleidsalternatieven in andere landen? Is de evaluatiestrategie goed doordacht? Deze vragen worden met een wetenschapstoets beantwoord. De twee hoogleraren hebben hun bevindingen toegelicht tijdens een technische briefing van de commissie VWS op 12 mei 2022. Deze briefing is hier terug te kijken. Op deze pagina zijn ook de wetenschapstoets en de presentatie van de wetenschappers te downloaden.