Nederlands humanitaire hulpbeleid

Vliegtuig met noodhulp
Een transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht bracht in 2014 hulpgoederen naar Arbil in Noord-Irak

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het humanitaire hulpbeleid van Nederland onderzocht. De IOB heeft gekeken hoe dit beleid tussen 2009 en 2014 is uitgevoerd, hoe de 1,6 miljard euro is besteed en  wat de resultaten zijn. Ook doet de IOB voorstellen om de noodhulp te verbeteren en bekijkt zij welke rol Nederland daarin kan  spelen. Vooral de verantwoording van de besteding van het geld door de VN kan beter. Nederland moet daar meer toezicht op houden en zorgen voor voldoende menskracht om dat ook te kunnen.

Besteding noodhulp in 2015 en plannen voor 2016

In 2015 is door Nederland 535 miljoen euro besteed aan noodhulp. Deze stijging ten opzichte van 2014 (toen 329 miljoen euro is besteed) komt door de wereldwijd toegenomen hulpvraag. Dezelfde hulpvraag zal ook in 2016 nog spelen. Daarom verwacht het kabinet in 2016 opnieuw fors meer geld uit te moeten trekken voor noodhulp. Minister Ploumen schat dit extra bedrag op 200 miljoen euro, boven op het al gereserveerde budget van 205 miljoen euro.

Jemen, Syrië en Irak

Na de onderzoeksperiode van de IOB heeft het kabinet extra geld uitgetrokken voor noodhulp aan Jemen, de regio Syrië en aan Irak. Doordat de crises in die landen zo lang duren en zo groot zijn hebben de Verenigde Naties (VN) acuut geldgebrek. Daarom heeft minister Ploumen voor noodhulp aan Jemen in augustus 2015 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Voor de crises in de regio Syrië en Irak heeft de minister in augustus totaal 48,5 miljoen euro vrijgemaakt en in september nog eens 110 miljoen euro, voor de VN-noodhulp en voor het Internationale Rode Kruis.

Vergaderinformatie

De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking overlegde woensdag 27 januari 2016 van 10.30 tot 12.30 uur over noodhulp. Minister Ploumen van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking kwam hiervoor naar de Tweede Kamer.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites