Uitgelicht : Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op dinsdag 3 maart 2020 van 16.30 tot 19.00 over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Voor het overleg komt minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de Kamer.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Bevorderen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid wil ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland, dit maatschappelijk verantwoord doen. Dat zij rekening houden met zaken op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Dat is Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

De overheid probeert daarom met 13 Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties afspraken te maken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. De afspraken gaan over welke risico’s ze willen voorkomen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. De afspraken komen te staan in een IMVO-convenant. Tot nu toe zijn er 9 convenanten afgesloten.

Evaluaties

Momenteel evalueert het ministerie van Buitenlandse Zaken het beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). De evaluatie moet inzicht bieden in de elementen van het huidige beleid die goed werken en elementen die verbeterd moeten worden. Deze evaluatie is onderdeel van het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’. Het kabinet wil de evaluatie voor het zomerreces 2020 klaar hebben.

Het IOB (Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie) maakte een evaluatie van het Nederlandse IMVO-beleid tussen 2012 en 2018. Er is in opdracht van het IOB ook een evaluatie gemaakt van Het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Alle landen die de OESO-richtlijnen onderschrijven, beschikken over een Nationaal Contactpunt (NCP). Een NCP heeft twee kerntaken:

-Bedrijven bekend maken met de OESO-richtlijnen en de toepassing ervan bevorderen;

-Behandelen van meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de richtlijnen.

Deze evaluaties van het IOB zal het ministerie meenemen in het grotere project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’.

Overige onderwerpen

Tijdens het overleg zal er met de minister ook gesproken worden over een rapport van de ‘Fair Wear Foundation’ en ‘Care International’ over de omstandigheden in Vietnamese naaiateliers; het eerste concept van de UN Binding Treaty for Transnational corporations on Human Rights (een bindend instrument op het gebied van mensenrechten en bedrijfsleven) en de economische missies en bezoeken die er in de eerste helft van 2019 zijn geweest.