Wat is IMVO?

Een voormalig tropisch regenwoud in Indonesië

Bedrijven in Nederland doen zaken met organisaties in het buitenland. Door duurzaam te ondernemen, kunnen bedrijven winst maken en tegelijkertijd een positieve invloed uitoefenen op bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, corruptie en milieu-issues.

Steenkolenconvenant

In 2014 tekenden de energiebedrijven RWE, EPZ, Nuon, Uniper en ENGIE het steenkolenconvenant met minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking en minister Kamp van Economische Zaken. Het doel van het convenant is om in steenkolenmijnen misstanden qua milieu en werkomstandigheden tegen te gaan. Daarnaast biedt het convenant meer transparantie over de herkomst van kolen die op de Nederlandse energiemarkt gebruikt worden.

In het actieplan voor  2017 staat dat de Nederlandse overheid verder zal samen werken met energiebedrijven, het maatschappelijke middenveld en internationale organisaties zoals de OESO.

Ontbossing en de verduurzaming van palmolie

De wereldwijde vraag naar palmolie is groot. Veel bossen zijn al gekapt om ruimte te maken voor palmolieplantages. Enkele ngo’s hebben recent gepleit voor een boycot op palmolie als oplossing voor deze ontbossing, maar het kabinet ziet meer in een complete aanpak gericht op verduurzaming. Dat betekent onder andere het ondersteunen van de landen die palmolie produceren. Het kabinet financiert ngo’s die zich inzetten voor betere wetten en regels op het gebied van ontbossing, landrechten en arbeidsomstandigheden. Daarnaast worden landen met een grote palmolie import gemotiveerd om duurzame palmolie in te kopen.

Vergaderinformatie

De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking spreekt woensdag 31 mei  2017 over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met minister Ploumen.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Volg live

Het overleg is in de Groen van Prinstererzaal. Volg het live:video / audio.

Of kijk live mee via de app Debat Direct.