Algemeen overleg : Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De vergadering is geweest

3 maart 2020
16:30 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene convocatie in verband met toevoeging agendapunten.*

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • A. Weverling (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • W.R. van Haga (Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Tijdpad evaluatie IMVO-convenanten en verzoek met betrekking tot vertraging bekrachtiging Wet Zorgplicht Kinderarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  IOB-evaluatie IMVO-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake appreciatie op het rapport van Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers en update over het Bangladesh Veiligheidsakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over eerste concept UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapportage economische missies en bezoeken, 1e helft 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek om te rapporteren over gesignaleerde vermeende misstanden in de tomatensector in Zuid-Italië

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

  De voorzitter zal bij het begin van het AO voorstellen om deze brief toe te voegen aan de agenda van dit AO.

  Te behandelen:

  Loading data