Uitgelicht : Huiselijk geweld en kindermishandeling

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) spreekt op donderdag 18 februari van 13.00 tot 17.00 over huiselijk geweld en kindermishandeling. Het overleg gaat onder andere over de voortgang van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Namens het kabinet zijn demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) en demissionair minister voor Rechtsbescherming Dekker aanwezig.

Volg live

Het algemeen overleg over huiselijk geweld en kindermishandeling is in de Troelstrazaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt de alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Huiselijk geweld/kindermishandeling

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden.

Kindermishandeling is een vorm van huiselijk geweld, net als bijvoorbeeld ouderenmishandeling. Onder kindermishandeling valt elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling of verwaarlozing vallen eronder.

Geweld hoort nergens thuis

In april 2018 is het actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' gelanceerd. Hierin staat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. En om ze duurzaam op te lossen. Met het actieprogramma wil de overheid:

  • huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld brengen;
  • huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen en duurzaam oplossen;
  • extra aandacht geven aan bepaalde groepen, zoals slachtoffers van loverboys en kinderen in kwetsbare opvoedsituaties

De effecten van dit actieprogramma beginnen zichtbaar te worden. Dit is onder andere te zien in de resultaten van het onderzoek ‘Een kwestie van lange adem, kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Uit het onderzoek blijkt dat er waardevolle resultaten zijn geboekt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een periode van anderhalf jaar is het geweld in de gevolgde gezinnen duidelijk afgenomen.

In een vergelijkbaar onderzoek van zes jaar geleden was het geweld in geen enkel gevolgd gezin afgenomen. Dit is dus een behoorlijke verbetering.

Tegelijkertijd constateren de onderzoekers dat in meer dan de helft van de gevolgde gezinnen nog steeds sprake is van ernstig of veelvuldig geweld. Dit laat zien hoe belangrijk het is om blijvend in te zetten op het versterken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Corona

De geldende corona-maatregelen hebben zijn weerslag op iedereen. Het kabinet realiseert zich dat deze maatregelen kunnen leiden tot onveilige situaties in gezinnen. Door spanningen kunnen bestaande onveilige situaties verergeren. Voor kinderen en volwassenen die thuis niet veilig zijn, zijn het telefoonnummer van Veilig Thuis (0800-2000) en de chatfunctie bereikbaar (https://veiligthuis.nl/huisregels-chat-veilig-thuis/). Daarnaast zijn andere hulplijnen bereikbaar als spanningen oplopen, zoals de Kindertelefoon, de Luisterlijn en MIND Korrelatie.