Uitgelicht : Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

De vaste commissie voor Financiën spreekt op dinsdag 12 oktober van 18:00 tot 23:00 uur over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen. Op de agenda staat onder meer de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Voor het overleg komt staatssecretaris Van Huffelen van Financiën naar de Tweede Kamer.

Een aantal lunchtrommels en drinkbekers van kinderen op een tafel.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Hersteloperatie

Met de Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen moet recht worden gedaan en hulp en compensatie worden geboden aan de ouders en gezinnen die door de Belastingdienst zijn benadeeld bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. In de afgelopen jaren zijn duizenden ouders onterecht aangemerkt als fraudeur met de kinderopvangtoeslag. Zij kregen geen toeslag meer en moesten de al ontvangen toeslagen terugbetalen, waardoor velen in de financiële problemen kwamen. De Tweede Kamer heeft hier zelf onderzoek naar gedaan met de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Voortgang hersteloperatie

Inmiddels hebben ruim 47.000 ouders zich als gedupeerde gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Het UHT moet de getroffen burgers helpen bij het oplossen van de problemen als gevolg van het optreden van de Belastingdienst. In de Achtste voortgangsrapportage over de kinderopvangtoeslag staat dat tot nu toe 18.000 ouders de eenmalige tegemoetkoming van €30.000 is toegekend en dat 13.700 burgers na een eerste beoordeling (de ‘lichte toets’) geen eenmalige uitkering krijgen. Sinds de start van de hersteloperatie is van 3650 ouders het dossier helemaal beoordeeld en afgehandeld en hebben nog eens 546 ouders genoegen genomen met de eenmalige uitkering. Eind 2021 zou van 8300 ouders de beoordeling moeten zijn afgerond.

Herijking

De hersteloperatie kampt met grote vertraging. De toezegging om alle gedupeerden binnen maximaal een jaar volledig te compenseren, is niet gehaald. De wettelijke termijn voor de uitgebreide zorgvuldige toets (de ‘integrale beoordeling’) wordt niet gehaald en het is mogelijk dat de Staat hier met dwangsommen te maken krijgt. Er zijn klachten van gedupeerden over de gang van zaken. De behandeling van afgewezen zaken bij de Commissie van Wijzen en de bepaling van geleden schade door de Commissie Werkelijke Schade kosten veel tijd. Ook de verwerking van bezwaarschriften bij de Bezwaaradviescommissie loopt niet vlot. De staatssecretaris wil daarom de aanpak versnellen en heeft een verandering van de hersteloperatie (een ‘herijking’) aangekondigd. Samen met een groep ouders, juristen en de UHT wordt bekeken hoe de beoordeling van de schadeclaims sneller kan.

Eenmalige uitkeringen

Eén van de herstelmaatregelen is een eenmalige tegemoetkoming van €1500 tot €7500 voor de kinderen en €10.000 voor ex-partners. Aan de regelingen voor uitkeringen aan de circa 8.000 ex-partners en de 70.000 kinderen wordt nog gewerkt.

Compensatieregeling andere toeslagen

Ook bij de uitvoering van andere toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget) heeft de Belastingdienst vergelijkbare fouten gemaakt als bij de kinderopvangtoeslag. Naar schatting 20.000 burgers hebben te maken gekregen met, in de woorden van de staatssecretaris, 'institutioneel vooringenomen handelen, onterechte OGS-kwalificaties als onderdeel van het invorderingsbeleid en hardheden in de regels'. Er wordt nog gewerkt aan een regeling voor de compensatie van deze groep.