Uitgelicht : Gezonde leefstijl ter voorkoming van gezondheidsproblemen

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteert op donderdag 24 maart van 14.00 tot 19.00 uur over leefstijlpreventie. Hiervoor komt staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS naar de Kamer.

Sportende kinderen

Volg live

Het overleg is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen. De agenda van het komende debat is uiteenlopend, er komen onder meer onderwerpen aan bod als rookvrije terrassen, e-sigaretten met smaakjes, gezonde schoollunches en btw-verlagingen op groente en fruit.

Leefstijlpreventie

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor het algemene welzijn van mensen. Het doel van leefstijlpreventie is ziekte voorkomen en een goede gezondheid behouden en bevorderen. Over het algemeen leidt een ongezonde leefstijl tot een lagere kwaliteit van leven. Dit is voornamelijk het geval in de latere levensjaren. Daarom is het van belang om zo vroeg mogelijk een gezonde leefstijl aan te leren. In de coronapandemie is het belang van een gezonde leefstijl extra duidelijk geworden.

Nationaal Preventieakkoord

Ook het Nationaal Preventieakkoord zal aan bod komen in het debat. Dit is een samenwerking van het ministerie van VWS met meer dan zeventig partijen. De ambitie is om bij te dragen aan een gezonder Nederland in 2040. Er zijn in totaal meer dan 200 afspraken gemaakt om een betere gezondheid te bevorderen. De focus van het akkoord ligt op drie onderwerpen: het verminderen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Op het gebied van roken is de ambitie bijvoorbeeld dat in 2040 minder dan 5% van de volwassenen in Nederland en geen enkele jongere of zwangere vrouw meer rookt. Per jaar zijn ook enkele doelen opgesteld om de voortgang van de ambities te kunnen meten. Zo was een doel voor 2020 om alle speeltuinen rookvrij te laten zijn.

Voortgangsrapportage

Elk jaar wordt door het RIVM in een voortgangsrapportage beoordeeld of de gestelde doelen voor dat jaar zijn gehaald. In 2020 werd ernaar gestreefd om 39 doelen te behalen, uiteindelijk werd hiervan minder dan de helft behaald. Zo waren speeltuinen in 2020 bijvoorbeeld nog niet geheel rookvrij. De coronapandemie heeft invloed gehad op het behalen van de doelen voor 2020. Mogelijk omdat de focus meer lag op crisisaanpak in plaats van preventie. Het is nog onduidelijk wat het niet behalen van alle doelen in 2020 zal betekenen voor de ambities voor 2040.