Uitgelicht : Geneesmiddelenbeleid

De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak op woensdag 6 november 2019 van 14.00 tot 17.00 uur met minister Bruins voor Medische Zorg over het geneesmiddelenbeleid.

Medicijnen in drukstrip van heel dichtbij gefotografeerd

Volg live

Het algemeen overleg vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Geneesmiddelenbeleid  

In Nederland gelden strenge veiligheidseisen voor medicijnen. Artsen mogen niet zelf medicijnen meegeven, dat mogen alleen apothekers. Teruggebrachte of overgebleven medicijnen moeten vernietigd worden.

Tekorten

Het aantal meldingen van dreigende en daadwerkelijke medicijntekorten door farmaceutische bedrijven is fors gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, van 1065 naar 2044 meldingen. Verwacht wordt dat we ook over 2019 uitkomen op een verdubbeling van de tekorten.

De medicijntekorten zijn erg wisselend. Het kan gaan om dure specialistische medicijnen, maar ook om paracetamol. Er zijn bijvoorbeeld tekorten aan parkinsonmedicijnen, maar ook aan eczeemzalven en de anticonceptiepil. De oorzaak van de tekorten ligt meestal in de levering; het gaat dan om productievertragingen in landen als China en India.

Er moet een noodvoorraad geneesmiddelen worden aangelegd om tijdelijke medicijntekorten te kunnen overbruggen. Met zo’n voorraad bij farmaceuten en groothandels kunnen patiënten dan minstens een maand of vier vooruit. Het is daarbij wel van belang om verspilling te voorkomen.

Daarnaast zijn de volgende maatregelen nodig:

  • Nederland moet minder afhankelijk zijn van enkele (grondstof)-fabrikanten;
  • Dreigende tekorten moeten op tijd worden gemeld. Dat geeft meer mogelijkheden om alternatieven te zoeken;
  • De EU-lidstaten moeten gezamenlijk zo nodig zelf grondstoffen voor geneesmiddelen gaan produceren.

Terugroepacties van geneesmiddelen

Patiënten en apothekers ondervinden veel hinder van terugroepacties van geneesmiddelen. Recent werden 150.000 patiënten getroffen doordat maagzuurremmers met ranitidine van de markt werden gehaald. Patiënten mogen hiervan geen nadelige (financiële) gevolgen ondervinden.

In de praktijk ontbreekt echter een duurzame oplossing voor de afhandeling van de kosten van alle werkzaamheden die met een terugroepactie gepaard gaan.