Uitgelicht : Financiën en consumentenbelangen

De vaste commissie voor Financiën debatteert op donderdag 19 november tussen 13.00 - 17.00 uur over financiële markten, financiële dienstverlening en consumentenbelangen. Op de agenda staan 27 brieven en rapporten over heel uiteenlopende onderwerpen, variërend van consumentenbelang tot deregulering van de financiële markt. Voor het overleg komt minister Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer.

Euros-1920.jpg

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Rente op krediet

Op de agenda voor het overleg staat onder meer een brief van de minister van Financiën van 18 mei over de verlaging van de maximale kredietvergoeding. Op aandringen van de Tweede Kamer heeft de minister in mei de maximale rente op krediet aan consumenten tijdelijk (tot eind 2020) verlaagd van 14 procent naar 10 procent. Het gaat dan bijvoorbeeld om kortlopend krediet bij webwinkels of krediet bij koop op afbetaling. In de brief kondigt de minister ook een onderzoek aan naar de maximale rente ná deze tijdelijke verlaging. Dat onderzoek zou voor het eind van dit jaar klaar moeten zijn.

Kifid

Het werk van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is onderzocht door het bureau SEO Economisch Onderzoek, mede naar aanleiding van kritiek van het consumentenprogramma Radar. De onderzoekers schrijven dat de onafhankelijkheid van het Kifid voldoende is verzekerd en dat consumenten over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening. Ze stellen wel voor om de klachten van consumenten sneller te behandelen en langlopende klachten, zoals over beleggingsverzekeringen (‘woekerpolissen’), apart snel af te handelen. Ook kan het instituut de communicatie verbeteren. Bovendien zou het Kifid vaker de trends en de lessen uit behandelde klachten kunnen delen met de financiële sector.

Contant geld

Er wordt minder met contant geld betaald in Nederland. Dat blijkt uit het jaarrapport over 2019 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. In 2019 werd twee derde deel van de betalingen met de pinpas gedaan (ruim 4,7 miljard keer) en een derde (ruim 2,2 miljard keer) met contant geld. Daarmee heeft contant geld nog steeds een groot aandeel en is het van belang, zo schrijft de minister van Financiën aan de Kamer, dat er voldoende geldautomaten zijn en dat contant geld overal wordt geaccepteerd. Toch wordt verwacht, mede door de coronacrisis, dat de rol van contant geld kleiner wordt. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer doet daarom onderzoek, dat in de loop van 2021 klaar is en dan naar de Kamer wordt gestuurd.

Hypotheken

In juni 2020 heeft de Kamer de ‘hypotheekschuldmonitor’ ontvangen. De monitor geeft een overzicht van de totale Nederlandse hypotheekschuld en van de schuld voor de verschillende hypotheekvormen. Bovendien toont de monitor de ontwikkelingen in de verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de hypotheek en de verhouding tussen het inkomen van de huizenkoper en de hoogte van de hypotheek. Uit de monitor blijkt dat de totale Nederlandse hypotheekschuld is toegenomen. De private schulden van Nederlandse huishoudens, die grotendeels bestaan uit hypotheekschulden, zijn in internationaal perspectief nog altijd hoog. Huishoudens zijn ook steeds meer gaan lenen ten opzichte van hun inkomen. Minder dan vroeger hebben huishoudens een hypotheek die hoger is dan de waarde van de woning. Daarmee is het risico van restschulden verminderd.