Uitgelicht : Debatteren en afstand houden tijdens coronacrisis

De Tweede Kamer heeft spelregels opgesteld om tijdens de debatten die zij fysiek voert, de maatregelen na te leven die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De debatten kunnen er daardoor anders uitzien dan gebruikelijk.

Debatteren en interrumperen

Zo wordt na iedere spreker het spreekgestoelte schoongemaakt tijdens de plenaire debatten. Voor interrupties zijn alleen de twee microfoons aan de uiteinden van het interruptieblok ingeschakeld, in plaats van alle vier. Een Kamerlid dat daar naartoe wil om te interrumperen, moet wachten tot de Kamervoorzitter hem of haar het woord geeft. Daarna kan het Kamerlid naar de interruptiemicrofoon lopen en het woord nemen. Verder wordt de Kamerleden gevraagd om de microfoons met de voet te bedienen - er zit een pedaal waar ze gebruik van kunnen maken - en niet met de hand aan te raken.

Onderling overleg

Soms gaan Kamerleden naar het bureau van de Voorzitter (het rostrum) voor overleg over de vergaderorde. Dit gebeurt niet langer groepsgewijs, maar apart.

Ook als zij onderling willen overleggen over het opstellen van een motie moeten Kamerleden de vastgestelde onderlinge afstand bewaren.

De moties worden bijeengebracht door de bode, de Kamerleden kunnen ze één voor één ophalen. Wanneer de deelnemers aan het debat onderling willen communiceren via een briefje, krijgen ze dat niet meer uit handen van de bode. De bode legt het briefje bij het Kamerlid neer, zodat deze het zelf kan oppakken.

Commissiebijeenkomsten

Wanneer Kamerleden bijeen komen in commissiezalen, gaan zij op ruime afstand van elkaar zitten.

Media en verslaggeving

Ook de spelregels voor de media die verslag doen van het plenaire debat en de vergaderingen in de commissiezalen de komende dagen zijn, in overleg met de Parlementaire Persvereniging, aangepast. Om groepsvorming te voorkomen bij de in- en uitgangen van de vergaderzalen is een plek aangewezen op de eerste verdieping van de Statenpassage. Hier kunnen journalisten, op minstens 1,5 meter afstand van Kamerleden, bewindslieden en elkaar, hun vragen stellen. Fotograferen en filmen mag in de plenaire zaal alleen vanaf de publieke tribune. In de commissiezalen kunnen ook journalisten op afstand van elkaar werken.

Schoonmaak

Tijdens en na afloop van de debatten en commissievergaderingen wordt het meubilair en gebruikt materiaal extra schoongemaakt.

Rijksoverheid en RIVM

De spelregels die de Tweede Kamer heeft opgesteld voor debatten tijdens de coronacrisis, zijn in navolging van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd en de adviezen van het RIVM.    

Spelregels

Lees hier meer over de regels die de Tweede Kamer in het algemeen hanteert bij het debatteren.