Uitgelicht : Debat Europese Telecomraad

De commissie voor Digitale Zaken debatteert op woensdag 30 november van 10.00 tot 12.00 uur met minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Alexandra Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over de Nederlandse positie voor de komende Telecomraad in Brussel, die plaatsvindt op 6 december. Op de agenda staan onder andere de onderhandelingen over de Verordening Artificiële Intelligentie en de Europese digitale identiteit.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Telecomraad

De vaste commissie voor Digitale Zaken is verantwoordelijk voor het controleren en richting geven aan de Nederlandse inzet bij Europese raden van ministers, waaronder de Telecomraad. Deze raad komt ongeveer vier keer per jaar bijeen. Voorafgaand aan een bijeenkomst van de Telecomraad ontvangt de Tweede Kamer een geannoteerde agenda met bij ieder punt de inzet van het kabinet. De commissie voor Digitale Zaken voert dan een debat over de komende vergadering met ministers en staatssecretarissen met digitalisering in hun portefeuille. Na afloop van de Telecomraad ontvangt de Tweede Kamer een verslag.

Artificiële Intelligentie (AI)

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt onder andere dat AI-systemen van de overheid die bepalen welke burgers recht hebben op overheidssteun als risicovol moeten worden beschouwd. Overheidsinstanties moeten dan de gevolgen van het toepassen van algoritmen voor mensenrechten beoordelen met een zogeheten AI-effectbeoordeling, voordat de systemen kunnen worden gebruikt. Mogelijke vooroordelen in data die bijvoorbeeld tot discriminatie kunnen leiden moeten hiermee worden geïdentificeerd en voorkomen. Ook kunnen burgers dan makkelijker een klacht indienen als ze vermoeden dat er een inbreuk op de AI-verordening plaatsvindt.

Moties

Het kabinet heeft de wens om deze AI-systemen te laten beoordelen meegenomen in de onderhandelingen. Dit betreft  onder meer de volgende moties: de motie-Bouchallikh/Dekker-Abdulaziz (Kamerstuk 26643, nr. 835) over verplichte impactassessments voorafgaand aan het inzetten van algoritmen voor evaluaties van of beslissingen over mensen, de motie-Van Baarle c.s. (Kamerstuk 26643, nr. 877) over het voorkomen van discriminatie door algoritmen en de motie-Van Baarle (Kamerstuk 26643, nr. 879) over concrete antidiscriminatiebepalingen in Europese wetgeving.

Digitale identiteit

De plannen voor een digitale identiteit bouwen voort op een app (‘digitale portemonnee’) waarin burgers hun digitale persoonsgegevens en overige digitale bewijzen over zichzelf kunnen opslaan, om op een later moment te gebruiken. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft bezwaar gemaakt tegen het invoeren van één uniek en blijvend identificatienummer voor deze digitale identiteit van personen, oftewel een Europees BSN-nummer (motie-Ceder c.s. (Kamerstuk 21501-33, nr. 933). Het kabinet heeft de Kamer toegezegd er in Brussel voor te pleiten dat Nederland niet verplicht wordt om te werken met één Europees BSN.

Digitale portemonnee

Daarnaast wil een meerderheid van de Kamer dat het gebruik van de app, ofwel de digitale portemonnee, te allen tijde vrijwillig is voor het gebruik van overheidsdienstverlening (motie-Ceder/Dekker-Abdulaziz (Kamerstuk 21501-33, nr. 932) en dat gelijkwaardige alternatieven worden geboden aan mensen die geen gebruik willen of kunnen maken van de digitale portemonnee van overheden en bedrijven.