Commissiedebat : Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022

De vergadering is geweest

30 november 2022
10:00 - 12:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Digitale Zaken
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Indien één van de leden een tweeminutendebat wenst te voeren voorafgaande aan de Telecomraad op 6 december 2022 dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de plenaire Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 29 november 2022.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • H. Bontenbal (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda voor de formele Telecomraad van 6 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de formele Telecomraad van 3 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwikkelingen in het Comité voor Kunstmatige intelligentie (CAI) van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Aanbeveling onderhandelingsmandaat voor de Europese Commissie over het AI-verdrag van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nederlandse non-paper CRA en position paper AI Act

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren (Kamerstuk 22112-3454)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

  Te behandelen:

  Loading data