Uitgelicht : Commissiedebat over oorlogsgetroffenen

Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan op woensdag 12 april 2023 van 14.00 tot 18.00 uur in debat over het thema oorlogsgetroffenen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt hiervoor naar de Kamer.

De erelijst van gevallenen, in de Statenpassage van de Tweede Kamer, is een gedenkteken voor hen die in de jaren 1940-1945 hun leven lieten voor ons land. Iedere dag wordt een bladzijde met 24 namen van de erelijst omgeslagen.

Volg live

Het overleg is in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij het commissiedebat horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Overleg

Het beleid voor oorlogsgetroffenen is een van de onderwerpen waar de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich mee bezighoudt. De commissie debatteert regelmatig met de  staatssecretaris hierover. De vorige keer gebeurde dat vanwege de coronacrisis in de vorm van een schriftelijk overleg.

Herinnering Tweede Wereldoorlog

De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog wordt levend gehouden op verschillende manieren: in musea, herinneringscentra en op scholen. Ook met digitale middelen wordt de Tweede Wereldoorlog herinnerd. In de toekomst blijft dit ook belangrijk. Er wordt nagedacht op welke manieren dat kan en om de jongere generaties hierin te betrekken. Voor verschillende groepen oorlogsgetroffenen is er speciale aandacht, zoals voor Indisch en Moluks Nederland en de Sinti en Roma.

Collectieve erkenning

Sinds 2017 zijn verschillende initiatieven voor de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland vanuit het huidige overheidsbeleid opgezet. Dat gaat bijvoorbeeld om Museum Sophiahof – Van Indië tot nu en een jaarlijkse campagne over het belang van herdenken. Vanaf 2020 is er een extra financiële impuls gegeven aan activiteiten die gaan over het vergroten van kennis over voormalig Nederlands-Indië, over het beschikbaar maken van Indisch erfgoed, over het verbeteren van ondersteuning en zorg voor deze gemeenschap. Ook worden initiatieven vanuit de gemeenschap gestimuleerd.

Backpay-regeling weduwen

Tijdens de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië hebben medewerkers van de overheid en KNIL-militairen geen of onvolledig salaris gekregen. Er is onderzocht of en hoe de nog levende weduwen een financiële vergoeding kunnen krijgen. Dit wordt de backpay-regeling genoemd. In een brief op 31 januari 2023 maakte de staatssecretaris bekend dat deze er niet komt.

Tweede generatie oorlogsgetroffenen

Niet alleen de mensen die de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in voormalig Nederlands-Indië hebben meegemaakt, zijn hierdoor getroffen, maar ook hun kinderen. Zij worden de tweede generatie oorlogsgetroffenen genoemd. Het ministerie van VWS heeft in een convenant afspraken gemaakt met Joodse en Indische welzijnsorganisaties. Het doel hiervan is om het oorlogsleed dat (een deel van de) mensen uit die generatie ervaren te erkennen en ze te ondersteunen bij de verwerking ervan.