Uitgelicht : Arbeidsmarktbeleid in de zorg

De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) spreekt op donderdag 12 november 2020 van 10.00 tot 14.30 uur met minister Tamara van Ark voor Medische Zorg over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Volg live

Het algemeen overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Breed pakket voor werken in de zorg

Er is grote waardering voor de inzet van zorgprofessionals tijdens de corona-uitbraak. Ook de komende periode zal de verzorging van coronapatiënten veel blijven vragen van zorgpersoneel. Dit is voor het kabinet aanleiding om ook voor 2021 extra budget beschikbaar te stellen. Door een jaarlijkse overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling (OVA) maakt het kabinet ook een concurrerende salarisontwikkeling in de zorg mogelijk.

Het is van belang dat professionals nu en in en de toekomst graag gaan en blijven werken in de sector zorg en welzijn. Dit vraagt om een brede, intensieve en continue aanpak gericht op aantrekkelijk werken in de zorg. Hierbij ligt de focus op het verminderen van de werkdruk, meer loopbaanperspectief, verbetering van contracten (betere roostering, grotere contractomvang) en meer regie en zeggenschap. Een onafhankelijke commissie onderzoekt de mogelijke knelpunten en kansen – ook in de arbeidsvoorwaarden – en werkt verschillende varianten uit. Het gaat met name om de volgende beroepen: huishoudelijke hulp, helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen.                                                               

Het CBS publiceert kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt in de zorg. In de aankomende voortgangsrapportage van het actieprogramma Werken in de zorg, wordt een uitgebreider beeld van de arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg verwacht.

Toekomstbestendige BIG

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is een belangrijke wet voor de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Op dit moment zijn verschillende maatschappelijke ontwikkelingen aan de gang, zoals opkomende technologie, het steeds meer werken in team- en netwerkverband, en de vraag om meer flexibiliteit in het kader van een veranderende zorgvraag. Hierdoor is het van belang om de wet toekomstbestendig te maken. Een belangrijk aspect hierbij is in hoeverre het nodig is de toelatingscriteria van nieuwe beroepen aan te passen. Het uitgangspunt van de Wet BIG is dat beroepen niet worden opgenomen in de wet, tenzij dit noodzakelijk is om patiënten te beschermen tegen onzorgvuldig of ondeskundig handelen.

Kraamzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deed afgelopen jaar onderzoek naar de kosten voor de kraamzorg. Op basis van dit kostenonderzoek heeft de NZa de tarieven voor de kraamzorgsector voor 2021 vastgesteld.  Dit leidt tot een gemiddelde tariefstijging van 6,4 procent ten opzichte van de tarieven in 2020. Het budget voor kraamzorg wordt vanaf 2021 verhoogd met 10 miljoen euro verhoogd. Er ligt zo een basis voor de continuïteit van de kraamzorg.