Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

26 maart 2024
15:00 - 15:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024

  Loading data
 4. 4

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Tielen over Én én: een verjongingskuur voor de basiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voordracht voor de vervulling van een vacature van voorzitter van het College van onderzoek integriteit

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag

  Loading data
 8. 8

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de benoeming van een substituut-ombudsman

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over problemen in de papier- en kartonindustrie in Nederland als gevolg van de hoge energieprijzen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij de Verzamelwet VWS 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het debat over de fraudebestrijding door DUO

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

  Loading data