Plenair debat : Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) 1e TK

De vergadering is geweest

30 januari 2024
18:15 - 22:07 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

    Loading data