Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data
 5. 5

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 6/7)

 12. 12

  Ik deel aan de Kamer mee dat de Groep Van Haga bij de stemmingen op 7 juli jl. over de motie-Eerdmans (Kamerstuk 36 120, nr. 18) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd. De fractie van JA21 wenst geacht te worden vóór de moties-De Roon (Kamerstuk 35 925-V, nr. 101), -Van der Lee/Piri (Kamerstuk 35 925-V, nr. 98) en –Ellian/Knops (Kamerstuk 29 279, nr. 724) te hebben gestemd en tegen de motie-Jasper van Dijk (Kamerstuk 35 925-V, nr. 107).Tot slot wenst de fractie van BIJ1 geacht te worden tégen het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag (Kamerstuk 36 162) te hebben gestemd.

 13. 13

  Verlengen termijn debat:

 14. 14

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Het lid Mohandis: verzoek uitstel Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) tot na ontvangst van de brief over de uitwerking toelatingscriteria omroepen

 16. 16

  Het lid Mohandis: brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de hoge energielasten voor sport en cultuurverenigingen en het risico dat onze sociale infrastructuur hierdoor omvalt (Ad.nl, 3 september 2022)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Klaver: brief van het kabinet, te ontvangen vóór morgen 10.00 uur, waarin beschreven wordt wat het proces is rondom het advies van dhr. Remkes en wanneer de perspectief brief van minister Staghouwer naar de Kamer komt

  Loading data
 18. 18

  Het lid Agema: dertigledendebat en brief met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ambulances langere aanrijtijden hebben door personeelstekorten (Ad.nl, 13 juli 2022)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onderzoek waaruit blijkt dat ziekenhuizen grote tekorten hebben aan medische materialen waardoor operaties worden uitgesteld (Rtlnieuws.nl, 21 juli 2022)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Agema: dertigledendebat met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Langdurige Zorg en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Integraal Zorgakkoord met daarin forse bezuinigingen op de huisartsen en de thuiszorg (Skipr.nl, 15 augustus 2022)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Agema: dertigledendebat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over hee bericht dat het aantal daklozen vermoedelijk is gestegen naar zo’n 100.000 en steeds meer mensen in hun auto wonen (Rtlnieuws.nl, 6 september 2022)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Azarkan: brief van de minister van Financiën over het bericht ‘Herken je een terrorist aan z’n bankrekening? Dat proberen banken te doen’ (Nrc.nl, 2 augustus 2022)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Azarkan: brief van de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Onafhankelijk onderzoek naar uithuisplaatsing kinderen toeslagenouders tegengehouden’ (Ad.nl, 31 augustus 2022)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Jasper van Dijk: debat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de groeiende problemen m.b.t. de opvangcrisis (Nos.nl, 24 augustus 2022)

  Loading data
 25. 25

  Het lid Jasper van Dijk namens Leijten: brief van de minister-president over het opnieuw lekken van de Prinsjesdagplannen (Rtlnieuws.nl, 31 augustus 2022)

  Loading data
 26. 26

  Het lid Pouw-Verweij: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en andere adviescolleges over het nu voeren van het debat over scenario’s voor coronabeleid

  Loading data
 27. 27

  Het lid Wilders: brief van de minister-president, binnen 24 uur te ontvangen met daarin zijn toezegging dat alle bewindslieden en dus zeker ook minister Jetten van de hoge energierekeningen aanwezig zijn bij de Algemene Politieke Beschouwingen en hun tijd niet verdoen aan waardeloze congressen of andere zijstraten

  Loading data
 28. 28

  Het lid Kröger: vooraankondiging Tweeminutendebat Informele Energieraad d.d. 9 september 2022

 29. 29

  Het lid Ceder: verzoek uitstel van het debat over de Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens (36065)

 30. 30

  Het lid Beckerman: dertigledendebat met de minister-president en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Shell en ExxonMobil willen NAM verkopen voor 1 miljard euro’ (Rtvnoord.nl, 6 september 2022)

  Loading data