Te behandelen zaken

 1. 1

  Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2021

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie CBS Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2022 + aanbieding Nationale SDG-rapportage

  Loading data
 6. 6

  Zevende publicatie rond coronarekening

  Loading data
 7. 7

  Brede welvaart in de begrotingssystematiek

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie (gesteld aan de regering) over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2021 (Kamerstuk 36100-3)

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2021 (Kamerstuk 36100-3)

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2021 (Kamerstuk 36100-1)

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (Kamerstuk 36100-IX-2)

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021 (Kamerstuk 36100-IX-1)

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021 (Kamerstuk 36100-IX-1)

  Loading data