Plenair debat : Hamerstuk: De Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS (36018)

De vergadering is geweest

21 april 2022
10:15 - 10:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    De Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS (36018)

    Loading data