Plenair debat : Hamerstuk: De Tweede incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021 (36005)

De vergadering is geweest

21 april 2022
10:15 - 10:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    De Tweede incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021 (36005)

    Loading data