Plenair debat : Hamerstuk: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de herpositionering van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot rechtspositionele regels met gevolgen voor rechten en plichten van individuele rechterlijke ambtenaren) (36006)

De vergadering is geweest

21 april 2022
10:15 - 10:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten (36006)

    Loading data