Plenair debat : Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

15 februari 2022
16:00 - 22:26 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657)

    Loading data
  2. 2

    Reactie op het advies van de Commissie toezicht financiƫn politieke partijen (Ctfpp) over het verantwoordingsjaar 2020

    Loading data