Plenair debat

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat