Te behandelen zaken

2
Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven

7
Stukken onder 35718

8
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over misstanden in de turnsport

10
Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

12
Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) en van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

13
Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022