Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top en over de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (35 570-VII)))

De vergadering is geweest

9 december 2020
14:15 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (35570-VII)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over de Europese top van 10 en 11 december 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data