Plenair debat : Hamerstuk: Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen) (34836)

De vergadering is geweest

19 mei 2022
10:15 - 10:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen (34836)

    Loading data
Naar boven