Plenair debat

VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Visserij

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat