Plenair debat : VAO Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs) (AO d.d. 03/09)

De vergadering is geweest

10 september 2020
16:00 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data