Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming brief Vacature bij de Belastingkamer van de Hoge Raad
Stenogram
Download Stemmingen Wet franchise
Stenogram
Download Stemmingen moties Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2021
Stenogram
Download Stemming motie Wet franchise
Stenogram
Download Stemming brief Vacature bij de Civiele Kamer van de Hoge Raad
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Economische Zaken en Klimaat 2020
Stenogram
Download Stemming Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Veiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Urgendazaak
Stenogram
Download Stemming brief Vacature bij de Civiele Kamer van de Hoge Raad
Stenogram
Download Stemmingen moties Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 16 juni 2020
Stenogram
Download Stemmingen Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof
Stenogram
Download Stemmingen moties Implicaties PAS-uitspraak voor de zeven MIRT-projecten
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijkverpleging
Stenogram
Download Stemmingen moties Tolken en vertalers
Stenogram
Download Stemmingen moties Voorhang verkeersverdelingsregel
Stenogram
Download Stemming Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota Nationaal Bomenplan van de leden Bromet en Futselaar
Stenogram
Download Stemmingen moties Vastgoed Defensie

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het notaoverleg over Veiligheid

4
Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota Nationaal Bomenplan van de leden Bromet en Futselaar

10
Moties ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en energie

12
Moties ingediend bij het debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

19
Moties ingediend bij het Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie

22
Moties ingediend bij het debat over de Urgendazaak

23
Moties ingediend bij het notaoverleg over vastgoed Defensie