Plenair debat : Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

16 oktober 2019
14:10 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  De volgende brief:

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 7. 7

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Ouwehand: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het handhaven van de rechtsorde tijdens acties door boeren- en klimaatdemonstranten (Parool.nl, 12 oktober 2019)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Dam: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Politie loerde onterecht in verkeersdata’ (Trouw.nl. 16 oktober 2019)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Aalst: verzoek het debat over informatie over de Stint die niet naar de Kamer is gestuurd zo spoedig mogelijk in te plannen n.a.v. het OVV rapport inzake de Stint

 12. 12

  Het lid Ploumen: verzoek morgen te stemmen over de moties ingediend tijdens het debat over de Turkse inval in Syrië

 13. 13

  Het lid Van der Lee: verzoek een tijdlijn over de contacten tussen IPO en het ministerie inzake het stikstofbeleid nog voor morgen 12.00 uur naar de Kamer te sturen

  Loading data
 14. 14

  VAO NVWA (AO d.d. 15/10)

 15. 15

  VAO Circulaire economie (AO d.d. 15/10)