Plenair debat

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
Brieven regering:

10
Het lid Van Dam: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Politie loerde onterecht in verkeersdata’ (Trouw.nl. 16 oktober 2019)

11
Het lid Van Aalst: verzoek het debat over informatie over de Stint die niet naar de Kamer is gestuurd zo spoedig mogelijk in te plannen n.a.v. het OVV rapport inzake de Stint
12
Het lid Ploumen: verzoek morgen te stemmen over de moties ingediend tijdens het debat over de Turkse inval in Syrië
14
VAO NVWA (AO d.d. 15/10)
15
VAO Circulaire economie (AO d.d. 15/10)