Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsnotitie Nederland-China

6
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) (34971)

8
Moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

10
Moties ingediend bij het VAO Justitiële Jeugd