Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Handelsregisterwet 2007
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Aardbeving in Groningen
Stenogram
Download Stemming motie Inspectierapport "Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs"
Stenogram
Download Stemmingen Fiscale arbitrage
Stenogram
Download Stemming brief Vervulling vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad
Stenogram
Download Stemming motie Medische preventie
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 11 juni 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Wetenschapsbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Turkije
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Presentatie van de klimaatakkoorddoorrekening
Stenogram
Download Stemmingen moties Ggz
Stenogram
Download Stemming brief Vervulling vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad
Stenogram
Download Stemmingen moties Verantwoordingsdebat
Stenogram
Download Stemming motie Personen- en familierecht
Stenogram
Download Stemmingen moties Integrale aanpak van hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren
Stenogram
Download Stemmingen moties Studeren met een functiebeperking in mbo en h.o.
Stenogram
Download Stemming motie Fiscale arbitrage
Stenogram
Download Stemmingen moties Pleegzorg/gezinshuizen
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs
Stenogram
Download Stemming brief Vervulling vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad

Te behandelen zaken

4
Overige moties ingediend bij het debat over de aardbeving in Groningen

7
Moties ingediend bij het debat over de brief van de Kinderombudsman inzake de integrale aanpak van hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren

10
Moties ingediend bij het VAO Studeren met een functiebeperking in mbo en ho

11
Moties ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid

12
Moties ingediend bij het VAO Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs

16
Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad (33785, nr. 20)

17
Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad (33 785, nr. 21)

18
Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad (33 785, nr. 22)

19
Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat